«ЖТИ» ЖШС- нің қызметінің басым бағыттары

Геотехнология

 • Геофизика
 • Ұңғымаларды салу
 • Жерасты ұңғымалық шаймалау

Химиялық технология

 • Сорбция
 • Тұндыру
 • Экстракция
 • Сирек және сирек жер металдарын жолай (қоса) алу

Жобалау

 • Жаңа таукен мекемелерін жобалау
 • Жұмыс істеп тұрған мекемелерді модернизациялау жәнеқайта құру
 • Қоршаған ортаға әсерді бағалау

Білім меңгеру

 • Патенттеу
 • Техникалық регламенттерді дайындау
 • Ғылыми-техникалық құжаттар
 • Білімнің компьютерлік базасы
 • Кәсіби оқыту

Аналитикалық жұмыстар

 • Физикалық-химиялық әдістер
 • Инструкциялар, әдістемелер, стандарттық үлгілер

Радиоэкология

 • Мониторинг, Қызмет, Аналитика