Кызметтер

Ғылыми-зерттеу жұмыстар және тәжербиелік-өңдірістік сынақтар

 • Дүниежүзілік атом өңдірісі мен еншілес салалардағы жаңа ғылыми-техникалық әзірлемелерді талдау, бейімдеу, қолдану және трансферт.
 • Атом өнеркәсібі кәсіпорындарына, тау-металлургиялық кешендерге ғылыми-зерттеу, тәжірибелік- құрылымдаулық жұмыстарды және тәжербиелік-өңдірістік сынақтарды өткізу.
 • Атом саласындағы материалдарына және технологияларына, сонымен қатар  Қазақстан Республикасының зандарына сай химиялық, жоғары және екі жақты қолданыстағы материалдардың,  маркетингін, ғылыми және патенттік зерттеулерін өткізу.
 • Жерасты сілтісіздерндіру әдісімен  уран өңдіру және алудың жаңа технологиялық схемаларын жасау және қолданыстағы технологияларды жетілдіру.
 • Атом өнеркәсібіі кәсіпорындарындағы еншілес технологиялық үдерістердің жаңа техникалық-технологиялық шешімдерін әзірлеу.
 • Жерасты сілтіздерндіру әдісімен уран кенін кешенді өңдеу және ілеспелі сирек, сирек жер элементтер өңдірудің технологияларын дамыту.
 • Мобильді қондырғыларды қолданып, өңдіру кешендерінен алыс орналасқан шағын геологиялық кендерден уран алу және өңдіру.
 • Ионалмасу смолалары мен сорбенттерді тәжербиелік-өңдірістік тестілеу және қолдануға ұсыныстар беру.

Жобалау- құрылымдаулық жұмыстар

Халықаралық стандарттарға сай компьютерлік технологияларды қолданып, өндіріс нысындарын және азаматттық кұрылыстарды жобалау.

Жоба шешімдерінің экономикалық негіздемесі

Техникалық-экономикалық баяндамаларды даярлау, техникалық-экономикалық зерттеулерді жүргізу, техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу, бизнес-жобаларды, бизнес-удерістерді, бизнес-удеріске катысушылардын фунционалды міндеттерін оқшаулау, біртұтас сапа басқару жүесін әзірлеу (TQM), консалтинг және инжиниринг қызметтерін корсету.

Радиоэкология

Қазақстан Республикасындағы аймақтардың ридиоэкологиялық жағдайын бағалау, мониторинг және оның мәліметтерін көзбен шолу жүесін құру.

Радиоэкологиялық жағдайды жаксартатын шараларды әзірлеу, радиациялық қауіпсіздікті бақылайтын замаңға сай әдістерді әзірлеу және еңгізу, жеке және ұжымдық бақылау мен корғау құралдарын әзірлеу.

Өңдіру және қайта өңдеу нысандарының қоршаған ортаға әсерін және пайдаланылған кен орындарын  қайта қалпына келтіру жобаларын әзірлеу.

Радиоактивті қалдықтарды көму мәселелерін және оған қажетті жаңа материалдар мен технологияларды зерттеу.

Автоматтандырылған басқару жүйелері

Геоинформациялық жүйелерді әзірлеу және еңгізу, автоматтандырылған жобалау жүелерін (CAD), автоматтандырылған өңдіріс басқару жүелерін (САМ, SCADA), білім басқару жүелерін әзірлеу және еңгізу.

IT-технологиялар

Бағдарламалық жасақтамаларды және оларды енгізу және қолдау қызметтерін жобалау және әзірлеу. Ақпараттық қауыпсіздік жүйесін және тұжырымдамасын әзірлеу.

Аппараттарды және жабдықтарды, иновациялық технологияларды, жаңа материаладрды сынау

Жаңа материалдарды, инновацилық технологияларды, аппараттар мен жабдықтарды Институттың құрамындағы тәжірибелік- технологиялық  полигон (ТОО «Степное РУ»)  негізінде технологиялық үрдістері нығайту, «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындары өнімдерінің сапасын арттырумен қатар өзіндік құнын төмендету мақсатымен тәжербиелік-өндірістік сынақтарды өткізу:

 • Технологиялық регламенттерін және тағы да басқа нормативтік құжаттарды беру;
 • Жаңа әзірлемелерді техникалық-экономикалық бағалау;
 • Команияның кәсіпорындарына қажет машықтану және инженерлік-техникалых қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату.

Интелектуалды зияткерлік меншіктерді басқару

Интелектуалды меншіктерді басқару қызметтерінің толық тізімі (патенттік зерттеулерді өткізу, әзерлемелердің техникалық деңгейлерін және патенттік тазалығын анықтау, ғылыми-техникалық қызметтің патентке икемді нәтижелерін  анықтау, қорғау құжаттарын және лицензиялық шарттарды рәсiмдеу, зияткерлік меншіктің объектілерін коммерцияландыруға жәрдемдесу).

Білімді басқару

Тау-металлургия кешендері және атом саласындағы кәсіпорындарды ақпаратпен қамтамасыз ету, жаңа сақтаумен білімді басқарудың технологияларын ұйымдастыру, аналитикалық басылымдарды дайындау.

Ғылыми конференциялар мен форумдарды, бизнес-жаттығуларды, оқыту семинарлары мен жиындарын ұйымдастыру және өткізу қызметтерін көрсету

Бірыңғай салалық стандарттарды, техникалық реттемелерді, нұсқауларды, ережелерді және басқа уран саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу. Жобаларды басқару.

Оқу-ағарту қызметтер

«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның құрамына кіретін басқа кәсіпорындардың жұмысшыларының, инженерлік-техникалых қызметкерлерінің, басшы қызметкерлерінің біліктіліктерін артыру, даярлау және қайта даярлау.