Жаңа ионалмасу смолаларын жасау, сынау және өндіру (Exlibris, Швейцария, ВНИИХТ, Ресей)