Орта Азиялық аймақтық ғылыми зерттеу орталығы

Техногендік қалдықтармен жұмыс істеудің Орталық азиялық аймақтық ғылыми зерттеу орталығына қатысу