Минералдық және техногендік көздерден скандийді жолай (қоса) алу саласындағы ынтымақтастық (Bloom Energy, АҚШ)